Corona medlemsorientering 2020-04-02

Kære med­lem­mer

I går blev der sendt mail ud om at der åbnes for med­lem­mer af Brøn­der­s­lev Gol­f­klub i pri­va­te 2 bolde.

Vi har desvær­re alle­re­de hørt, at nogen med­lem­mer tror, at man blot kan duk­ke op og så gå ud på en ledig tid. Vi vil ger­ne gøre opmærk­som på, at det MÅ man ikke. Tider SKAL bestil­les hjemmefra.

Gol­fshop­pen: 

Mor­ten og Jonas hav­de net­op fået alle nye varer hjem til 2020, nær­mest dagen før Cor­o­na-luk­nin­gen kom.  Så idet shop­pen nu har lidt åbent, håber vi meget, at I vil støt­te lokalt i ste­det for nethandel.

Åbning­sti­der i shop­pen de næste 2 uger er:

Tirs­dag fra 10 – 15

Fre­dag fra 10 – 15

Lør­dag fra 10 – 15

Søn­dag fra 10 – 15

Føl­gen­de reg­ler gæl­der i shoppen:

  • Kun adgang gen­nem for­dø­ren til shop­pen, da klubhus er aflåst.
  • Kun adgang i shop­pen for 2 per­so­ner ad gangen
  • Afsprit hæn­der og hold afstand på min. 2 meter

Lige nu er der 20% rabat på skift af grip ved køb af mini­mum 10 stk. Skriv til post@mortenhedegaard.dk hvis du er interesseret.

Mor­ten Hede­gaard laver også nog­le helt fan­ta­sti­ske træ­nings­vi­deo­er – Se dem her https://​www​.face​book​.com/​h​e​d​e​g​a​a​r​d​g​o​lf/

Gol­fcafé / Slet­tens Køkken

Vores Gol­fcafé har jo påbud om at være luk­ket og der­for kan vi måske fri­ste med at hjæl­pe vores for­pag­ter Slet­tens Køk­ken med Take Away. Der er dej­li­ge fredagstilbud.

Fre­dags tilbud

Gæl­der kun fre­dag og skal bestil­les inden kl. 14:00 og afhen­tes mel­lem 16:00–17:30.

Wie­ner­s­ch­nitzel af kal­ve­kød med tilbehør.

Man var­mer selv sch­nitz­ler­ne færdig.

Kr. 85,- (nor­mal pris er 108,-)

Sto­re flot­te stjerneskud

Med 2 steg­te 1 hvid­vins dam­pet rødspæt­te­filet med Læsø­re­jer og røget laks.

Kr. 85,- (nor­mal pris er 100)

Der kan også bestil­les læk­ker tapas i 2 pers. Bak­ker kr. 115,- pr. pers.

Der kan bestil­les på tele­fon 51 68 47 63😊

Følg evt. med her https://​www​.face​book​.com/​w​w​w​.​s​l​e​t​t​e​n​s​.​dk/

Kan I nu pas­se godt på jer selv 😊

Hvis I har spørgs­mål, så er I vel­kom­men til at rin­ge til kon­to­ret på 98 82 32 81. Tele­fo­nen er åben 24/7 lige for tiden.

Ulla Gade

For­ret­nings­fø­rer