Brønderslev Golfklub har afholdt den traditionelle pinsemorgen match

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har afholdt den tra­di­tio­nel­le pin­se­mor­gen match, der var 32 gla­de spil­le­re fra morgenstunden.

Vi slog ud kl. 7.00 og spil­le­de alle 18 hul­ler i strå­len­de vejr, der var vir­ke­lig varmt fra morgenstunden.

Da spil­ler­ne kom ind, ven­te­de der er stor læk­ker mor­gen­mads­buf­fet med alt hvad hjer­tet kun­ne begære.

I dagens match var der ind­lagt en hold­match, hvil­ket bety­der at det var de 3 bed­ste sco­re på hver bold der tal­te. I år behø­ve­de spil­ler­ne ikke at hol­de styr på deres holdsco­re, da vi i Gol­f­box har fået et modul der gør at den selv fin­der de 3 bed­ste scores.

  1. præ­mi­en i hold­spil gik til: Ove Vester­gaard, Hel­ge Kjær, Ole Søren­sen og Peer Chri­sten­sen med 111 point
  2. præ­mi­en i hold­spil gik til: Ken­neth Emil Møl­ler, Lars Hahn Ras­mus­sen, Jes­per Fredrik­sen og Jes­per Ros­bach med 110 point.

 

  1. præ­mie i A ræk­ken gik til: Peter Chri­sti­an­sen med 37 point
  2. præ­mie i A ræk­ken gik til: Poul Wag­ner med 34 point

 

  1. præ­mie i B ræk­ken gik til: Jan Krøl­le Niel­sen med 33 point
  2. præ­mie i B ræk­ken gik til: Eva Wag­ner med 32 point