Brønderslev dominans til årgangsmesterskaberne i golf

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub hav­de 3 spil­le­re med til årgangs­mester­ska­ber­ne for 16 åri­ge i golf i Åskov Gol­f­klub. Jon Høj­gaard Lun­din, Malt­he Tan­d­rup Laust­sen og Tobi­as Krog Dals­gaard gjor­de sig alle rig­tigt posi­tivt bemærket.

Mat­chen blev spil­let over 2 x 18 hul­ler d. 21–22. sep­tem­ber, og efter lør­da­gens 18 hul­ler før­te Tobi­as i ‑4, hvil­ket var en tan­ge­ring af bane­re­kor­den med Malt­he et slag efter på 2. plad­sen i ‑3 og Jon på 4. plad­sen i ‑1. Søn­da­gens 18 hul­ler blev en sand gyser mel­lem Malt­he og Tobi­as som på skift før­te, og de var helt lige i ‑5 efter de 2 x 18 huller.

Mester­ska­bet skul­le her­ef­ter afgø­res i omspil, og på før­ste omspils­hul vandt Malthe.

Met­te H. Lundin