Brønderslev golfklub har i dag afholdt turneringen Golfhæftet Trophy

Tur­ne­rin­gen er en gre­en­so­me tur­ne­ring for 2‑mandshold, og 1. præ­mi­en er del­ta­gel­se i en stor tur­ne­ring i Sve­ri­ge. På grund af covid-19, blev tur­ne­rin­gen afvik­let som en løben­de start, og der var 26 hold, der deltog.

Vej­ret arte­de sig og da de sid­ste spil­le­re var på vej ind, var det i strå­len­de solskin.

Der var præ­mi­er til de 7 bed­ste hold, og der­u­d­over præ­mi­er til tæt­test på fla­get på de 5 par‑3 hul­ler der er på mester­skabs­ba­nen. Til den der kom tæt­test på af alle, var der et par Foo­tjoy sko. Og præ­mi­en blev vun­det af Jan Schunck, med 0,49 cm fra hul­let på rød 1.

Der var der­u­d­over præ­mi­er til følgende:

  1. plads: Ho Hai Huynh og Nam Nguy­en, 44 point
  2. plads: Svend og Jør­gen Dis­sing, 43 point
  3. plads: Jan og Jes­per Schunck, 40 point
  4. plads: Anne Met­te Wit­trup og Claus Mor­ten­sen, 39 point
  5. plads: Erik Vin­ding og Hen­rik Vint­her, 37 point
  6. plads: Berit Sko­v­gaard og Ib Rolig­hed Lar­sen, 36 point
  7. plads: Las­se Emil Niel­sen og Las­se Nik­las Behn­cke, 36 point

Med det gode vejr, var der mulig­hed for at afvik­le præ­mie­over­ræk­kel­sen uden­for og med behø­rig afstand.