Brønderslev Golfklub har afholdt Spar Nord Junior Open Brønderslev 2014 | Brønderslev Golfklub

Brønderslev Golfklub har afholdt Spar Nord Junior Open Brønderslev 2014

SparNordJuniorOpenBrønderslev_P2014SparNordJuniorOpenBrønderslev_D2014SparNordJuniorOpenBrønderslev_V2014

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har net­op afvik­let en stor lands­dæk­ken­de juni­o­r­rang­li­ste-tur­ne­ring: Spar Nord Juni­or Open Brønderslev.

73 af lan­dets bed­ste juni­o­rer mød­te op til dyst på den smuk­ke gol­f­ba­ne i hjer­tet af Vend­sy­s­sel. Igen i år er tur­ne­rin­gen en del af den tæl­len­de tur­ne­ring Krum­pen Open, som spil­les som en sam­let tur­ne­ring med 36 hul­ler på hver af baner­ne i Hjør­ring, Brøn­der­s­lev og Aal­borg. Tur­ne­rin­gen er tæl­len­de til Wor­ld Ama­t­eur Golf Ranking.

Hos dren­ge­ne var der 63 spil­le­re i dyst og 1. Plad­sen gik i år til en meget vel­spil­len­de del­ta­ger fra Aal­borg Gol­f­klub: Hamish Brown. 2 plad­sen gik til Stef­fen Øster­gaard fra Aaby­bro og ende­lig 3. Plad­sen til end­nu en Nord­jysk spil­ler nemlig:
Mik­kel Berg­mos fra Ørne­høj Golfklub.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub hav­de 6 juni­o­rer med, Jes­per Gun­der Lar­sen, Malt­he Laust­sen, Tobi­as Krog Dals­gaard, Oli­ver Mor­ten­sen, Andreas Hel­ver­skov Peder­sen og Jon Høj­gaard Lun­din. Men ingen af dis­se for­må­e­de at kom­me på de 3 før­ste pladser.

Hos piger­ne var der 10 piger til start. Her gik 1. Plad­sen til Fie Phørck­zen Clau­sen fra Aal­borg Gol­f­klub og med end­nu en nord­jy­de på 2. Plad­sen, nem­lig Met­te Link­hu­sen fra Fre­de­riks­havn Gol­f­klub. 3. Plad­sen blev også på nord­jy­ske hæn­der, idet Lise Berendt, Hir­ts­hals Gol­f­klub kun­ne ind­kas­se­re den­ne plads.

Det er dej­ligt at Spar Nord , v. Direk­tør Anet­te Drivs­holm, vil støt­te op om den­ne tur­ne­ring og gøre det muligt at sam­le alle de bed­ste juni­o­rer i Brøn­der­s­lev, i 1. Uge af sko­le­fe­ri­en. Spar Nord har været sponsor for den­ne tur­ne­ring i man­ge år og net­op det gør, at vi kan afvik­le den. For­u­den Spar Nord er klub­ben pro og 15 fri­vil­li­ge også med til at gøre dagen helt spe­ci­el for dis­se unge og dyg­ti­ge spillere.

På Juni­o­r­ud­val­gets vegne
Met­te Høj­gaard Lundin