Brønderslev Golfklub har afholdt årets sponsorturnering

Årets sponsor­tur­ne­ring er dagen hvor Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs sponso­rer bli­ver invi­te­ret til en dag med golf og spisning.

Dagen star­ter med mor­gen­buf­fet fra Gol­fcaféen, der­ef­ter spil­les der 18 hul­lers hold­t­ur­ne­ring og der afslut­tes med stor frokost­buf­fet også fra Gol­fcaféen og til sidst præmieoverrækkelse.

Hel­dig­vis var vej­ret med os det meste af dagen, så der var næsten per­fekt golfvejr.

Der delt­og 72 spil­le­re i turneringen.

Vin­der­ne blev:

Nr. 1
Nykre­dit med 111 point. Hol­det bestod af Met­te Secher, Lot­te Ander­sen, Pia Chri­stof­fer­sen, Char­lot­te Ø. Petersen

Nr. 2
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel med 109 point. Hol­det bestod af René Andreas­sen, Hen­rik Knud­sen, Jens Lar­sen, Ras­mus Møl­ler Nielsen

Nr. 3
Stark med 104 point. Hol­det bestod af Mor­ten Hau­ge­sen, Nils Hede­gaard, Leif Larsen

Nær­mest flag på blå 5 blev vun­det af Gert Vil­søe fra Dan­ske Bank
Nær­mest flag på gul 7 blev vun­det af Ole Bøgh Johan­sen fra Dan­ske Bank
Brøn­der­s­lev Gol­f­klub siger stor tak til sponso­rer­ne for en dej­lig dag.

2016_SponsorTurnering