Billig Golfklub og Billig golf | Brønderslev Golfklub
Brønderslev golfklub Golfophold

Når du kom­mer og nyder et spil bil­lig golf hos Brøn­der­s­lev Golf, eller når du bli­ver med­lem af Dan­marks bil­lig­ste gol­f­klub, får du fle­re for­de­le sam­men med en af de bed­ste gol­f­ba­ner i Jyl­land og Dan­marks bil­lig­ste golf med­lem­skab. Brøn­der­s­lev Gol­f­klub gør golf i Dan­mark til en for­nø­jel­se i Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs naturs­køn­ne omgi­vel­ser, hvor du kan sam­le dit soci­a­le liv med ven­ner og for­ret­nings­for­bin­del­se på natur­lig vis omkring et spil golf. Brøn­der­s­lev Golf til­by­der dig fle­re mulig­he­der såsom med­lem­s­for­de­le med Gol­fring Nordjylland.

Hos Brøn­der­s­lev Gol­f­klub til­by­der vi også dame­da­ge, seni­o­r­klub, fre­dags­klub m.m., for golf er nem­lig en sport for alle, så kom og prøv spil­let med et wee­kend­kur­sus for kr. 995,00. Her­ef­ter kan du afgø­re, om det er noget for dig. Vi er alle­re­de over 1000 med­lem­mer. Ring til Ulla på tlf. 9882 3281 og hør nærmere.

Medlemsfordele:

  • Med­ta­ge en gæst til 1/2 gre­en­fee (man må ikke tage fle­x­med­lem­mer med til 1/2 gre­en­fee) på de tre sløj­fer samt på hvid sløj­fe, som også er Pay & Play bane. Gæl­der dog ikke, hvis gæst er en juni­or på hvid sløjfe
  • Søsken­de­ra­bat
  • 36 vel­ple­je­de hul­ler, som er belig­gen­de i afveks­len­de natur med rigt dyreliv
  • Flot og funk­tio­nelt klubhus belig­gen­de cen­tralt på banen
  • Fine omklæd­nings- og badeforhold
  • Vel­dre­vet Gol­fcafé med god mad og drik­ke – i sæso­nen åben fra tid­lig mor­gen til sen aften. Gol­fcaféen leve­rer også mad ud af huset
  • Træ­nings­om­rå­der pla­ce­ret tæt på klubhus
  • Fast til­knyt­tet PGA pro
  • Velas­sor­te­ret pro-shop med både gol­fud­styr og tøj

Hos Brøn­der­s­lev Gol­f­klub vil vi ger­ne gøre det nemt for vores gæster at fin­de os. Hvis du ikke har det sto­re lokal­kend­skab, kan du anven­de neden­stå­en­de rute­vej­led­ning, så du nemt og hur­tigt kan fin­de os.

Rutevejledning