BeneFit Dronninglund | Brønderslev Golfklub

BeneFit Dronninglund

Tho­mas fra Bene­FiT Dron­ning­lund kom­mer ons­dag d. 12/10 kl. 1300 til Brøn­der­s­lev Gol­f­klub for at for­tæl­le om Golf Fit­ness, der er et rele­vant træ­nings­hold for gol­fe­re på alle niveau­er henover vinteren.

Mød op i Cafe­en og hør Tho­mas for­tæl­le og vise lidt af det træ­ning, som man laver til Golf Fitness.

Vi håber, at vi sam­men med Tho­mas kan skra­be nok sam­men til at lave et hold, der kan fore­gå i Brøn­der­s­lev henover vinteren.

Hent filen