Gul sløjfe hul 8

Par: 4 | Hcp-index: 4

Gul sløj­fe hul 8 er et kort par 4 hul. Hul­let er et af banens smuk­ke­ste, omkran­set af træ­er hele vej­en. Det er der­for lige så nemt at lave en 4’er som en 6’er på hul­let. Det er et godt hul at slå lige på.

Et jern i udsla­get og den bed­re spil­ler har 100 – 120 meter til green.

Før gre­en er der en bety­de­lig ter­ræn­for­skel, der fan­ger man­ge bol­de. Et super golfhul.

Nøglen til hullet er at slå andetslaget langt nok

293
293
306
306