Blå sløjfe hul 9

Par: 5 | Hcp-index: 4

Hul 9 er langt og lige og det tap­per de kræf­ter, der måt­te være tilbage.

En slugt – hes­te­gra­ven – skæ­rer fairway og man­ge slag ender her­ne­de, hvil­ket gør hul­let end­nu længere.

Gre­en er beskyt­tet af to bun­kers i hver side.

Nøglen til hullet er at holde bolden i spil.

442
517
517
563