AON juniorelite landsdelsfinale i Skive

Brønderslev‘s Juni­o­re­li­te hold er nu Jysk/Fynske mestre og er klar til Lands­fi­na­le i AON juni­o­r­hold­t­ur­ne­ring i Værløse.

Efter en meget spæn­den­de lands­dels­fi­na­le i AON juni­o­r­hold­t­ur­ne­ring for juni­o­re­li­te i Ski­ve, kan Brønderslev‘s dren­ge nu glæ­de sig til at spil­le lands­fi­na­le i Vær­lø­se søn­dag d. 6 oktober.

For­mid­da­gens mod­stan­der var Ikast juni­o­re­li­te og efter mat­chen var beg­ge hold lige samt lige i antal vund­ne hul­ler . Her­ef­ter skul­le der udvæl­ges 1 spil­ler fra hver hold som skul­le i omspil på hul 18.

Det svæ­re valg faldt på Malt­he Tan­d­rup Laust­sen fra Brøn­der­s­lev og Oskar N. Ambro­si­us fra Ikast. Her kun­ne Malt­he luk­ke mat­chen med at vin­de omspil­let med en flot birdie.

Efter­mid­da­gens mod­stan­der var Esb­jerg og det var utro­lig tæt kamp mel­lem dis­se hold. Mat­h­cen end­te 4 – 4 , men her kun­ne Brøn­der­s­lev udrå­bes som vin­der med flest vund­ne hul­ler ( ups).

2013 AON Juniorelite landsdelsfinale i Skive

På bil­le­det ses de nykår­ne Jyske/Fynske mestre som består af følgende
spil­le­re: Jon Høj­gaard Lun­din , Malt­he T. Laust­sen, Oli­ver W. Mor­ten­sen og Tobi­as Krog Dalsgaard

Met­te H. Lundin