Spring til indhold

Ansættelse af cafebestyrer

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Selv om nyheden er ved at brede sig i klubben, skal der med nærværende orienteres bredt om, at Brønderslev Golfklub har skrevet ansættelseskontrakt med en ny kok. Bestyrelsen har med glæde noteret sig den store interesse, der har været for det det ledige job og er glade for nu at kunne sige velkommen til en ny ansat.

Det drejer sig om kok Rasmus Barkholt Bjerg med bopæl i Sindal. Rasmus er 24 år og har opnået sin erfaring gennem ansættelse hos Restaurant Frank`s i Frederikshavn og Sæby, hos 2takt i Frederikshavn  og hos Restaurant Skagen Strand.

Rasmus er ansat fra medio januar 2015 og vi forventer, at han snarest derefter genoptager driften af klubbens cafe. Gennem de førte ansættelsessamtaler er det klubbens forventninger og håb, at Rasmus vil videreføre det gode renomme, som klubbens cafe har fået hos medlemmer, gæster og omverdenen. Men den primære opgave er selvfølgelig servicering af klubbens medlemmer på et højt niveau.

Gennem sine tidligere ansættelser har Rasmus opnået erfaring med levering af mad ud af huset samt servicering og betjening af større selskaber. Den indgåede kontrakt med Rasmus giver mulighed for dette i samarbejde med klubbens administration.

Det er bestyrelsens håb, at klubbens medlemmer vil give Rasmus den fornødne opbakning til glæde for både klub og medlemmer.

Rasmus_Barkholt_Bjerg

Pv Forretningsudvalget – Ove Pedersen