Brøn­der­s­lev Gol­f­klub blev stif­tet i 1971 som klub nr. 32. Klub­ben har åbent hele året

Bane­an­læg­get består af 27 hul­ler + 9 hul­ler pay and play. Den oprin­de­li­ge 18 huls bane blev teg­net af Erik Sch­na­ck der nok er mest kendt for sin udform­ning af banen i Holste­bro. De før­ste 9 hul­ler, som blev ind­vi­et i 1974 var egent­lig hul 10–18 af den påtænk­te bane. Dis­se hul­ler er i dag Blå sløj­fe. Hul 1–9 stod fær­di­ge og blev ind­vi­et i 1985. Dis­se hul­ler er i dag Gul sløj­fe. I 2001 ind­vie­des Rød sløj­fe, så der nu er 27 hul­ler. Des­u­den ind­vie­des en rated 9 hul­lers pay and play-bane – Hvid sløj­fe. Rød og Hvid sløj­fe er teg­net af Micha­el Traas­da­hl Møl­ler, som også har stå­et for put­ting-gre­en og øvel­ses­om­rå­de. Des­u­den har han rede­sig­net enkel­te hul­ler på Gul og Blå. Se mere om Micha­el Traas­da­hl Møl­lers bane­de­sign her.

I 2003 ind­vie­des det flot­te klubhus med cafe, pros­hop og alle faci­li­te­ter. Fra klubhu­set har man udsigt til fire gre­ens og fire tee­ste­der. Og dri­ving ran­ge og øvri­ge øvel­ses­om­rå­der er få skridt væk.