Andeturnering

Brøn­der­s­lev gol­f­klub har i wee­ken­den afholdt den tra­di­tio­nel­le Ande­tur­ne­ring. Der var 85 til­meldt. Det ekstremt dår­li­ge vejr afholdt dog nog­le fra at del­ta­ge, lige­som der var fle­re spil­le­re der gav op under­vejs. Det var en 18 hul­lers tur­ne­ring i meget dår­ligt vejr. Mas­ser af regn og blæst hvor det til sidst blot dre­je­de sig om at gen­nem­fø­re tur­ne­rin­gen uan­set resultatet.

Tur­ne­rin­gen blev afvik­let som en Hal­ling­ton turnering.

Vin­der­ne blev alle præ­mi­e­ret med en and, og til de tre bed­ste i hver ræk­ke var der også rød­vin. Sponsor var Super­Bedst, V/Kasper Kjær­s­gaard. Efter tur­ne­rin­gen var gol­fca­fe­en v/Thomas Slet­ten sponsor af læk­kert bik­semad med spejlæg.

Vin­der­ne var som følger:

A‑rækken her­rer:

 1. præ­mie Emil Losan­ge, 68 point
 2. præ­mie Erik Aagaard Ander­sen, 65 point
 3. præ­mie John Ras­mus­sen, 64 point
 4. præ­mie Peer Chri­sten­sen, 64 point

B‑rækken her­rer:

 1. præ­mie Jacob Mac­do­nald, 70 point
 2. præ­mie Tor­ben Simo­ni Jør­gen­sen, 64 point
 3. præ­mie Hen­rik Bøn­neland Mik­kel­sen, 61 point
 4. Præ­mie Ole Lengsø, 61 point

Dameræk­ken

 1. præ­mie Met­te Chri­sten­sen, 79 point
 2. præ­mie Ire­ne Røna­ger, 65 point
 3. præ­mie Dit­te Møl­ler, 65 point
 4. præ­mie Else­beth Rost­gaard, 61 point

Andeturnering

Claus Iver­sen