Andeturnering ved Sparekassen Vendsyssel

Søn­dag den 4. novem­ber, først på for­mid­da­gen, var 64 fri­ske gol­f­spil­le­re mødt op for at dyste om ænder og rød­vin i Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs årli­ge Andeturnering.

Det var rig­tig smukt efter­år­s­vejr, med solskin og beske­den vind. Det var der­med fan­ta­stisk vejr til en run­de golf på den­ne tid af året, hvad del­ta­ger­ne også kvit­te­re­de for med godt humør og smil, selv­om ikke alle kom hjem med and og rødvin.

Præ­mi­er­ne til tur­ne­rin­gen blev, som tid­li­ge­re år, sponso­re­ret af Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel og de gla­de vin­de­re blev:

Ræk­ke  Pla­ce­ring
Her­re A 1 Claus Holm
2 Kai Lange
3 Ken­neth Emil Møller
4 Micha­el Johansen
Her­re B 1 Bjar­ne Sieker
2 Peter Krüger
3 Kim Mouritsen
Dame A 1 Ulla Poulsen
2 Iris Jakobsen
3 Char­lot­te Kie­ler Schou

Tur­ne­rings­le­del­sen tak­ker for stort frem­mø­de og godt humør 😊