Aldersbestemte Klubmesterskaber 2016

De 59 del­ta­ge­re i årets Alders­be­stem­te Klub­mester­ska­ber kun­ne nær­mest ikke ønske sig et mere per­fekt gol­f­vejr, end det der var i den net­op over­stå­et wee­kend. Sol, ingen vind og omkring 20 gra­der, hvil­ket var med­vir­ken­de til at der blev lavet rig­tig flot­te scores.

Resul­ta­ter­ne blev følgende:

Juni­or Piger:  1. Mat­hil­de Tan­d­rup Laustsen
Juni­or Dren­ge:  1. Simon Bre­dal Chri­sten­sen   2. Jonas Thy­gaard Laur­sen  3. Mik­kel Mariegaard
Mida­ge Damer: 1. Mia Nielsen
Mida­ger Her­re:  1. Mor­ten Hede­gaard  2. Mads Hede­gaard  3. Jan Feldborg
Seni­or Damer:  1. Han­ne Kri­sten­sen  2. Git­te Rune  3. Maj­britt Iversen
Seni­or Her­rer:  1. Jes­per Fre­de­rik­sen  2. Hen­rik Gade­berg  3. Peter Christiansen
Vete­ran Damer:  1. Berit Sko­v­gaard  2. Else Lan­ge Chri­sti­an­sen  3. Brit­ta Jensen
Vete­ran Her­rer:  1. Georg Boni  2. Mor­ten Knud­sen  3. Flem­m­ing Sørensen
Super-Vete­ran Damer:  1. Dort­he Tol­strup Simonsen
Super-Vete­ran Her­rer: 1. Leif Tol­strup Simon­sen  2. A. Lyk­ke Lar­sen  3. Jør­gen Sørensen

Fra mat­ch­le­del­sen skal vi opfor­dre til at fle­re til­mel­der sig, da nog­le ræk­ker ”kun” hav­de en enkelt deltager.

Ulla Pedersen/Niels Dalsgaard