Afslutning i Damedagen

2015_Dameafslutning

I går hav­de Dame­da­gen i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub deres afslut­ning for den­ne sæson. Og meget må man sige om de damer. De for­står at hyg­ge og feste.

De star­te­de med 9 hul­lers scram­b­le i frisk vind.

Efter omklæd­ning var de klar til fest, og der var i afte­nens anled­ning ind­ført dres­sco­de – alle skul­le bære hat eller anden hovedbeklædning.

Det blev et brag af en fest.

Dame­da­gen har været så pri­vil­e­ge­re­de at have fan­ta­sti­ske sponso­rer, så der var et overdå­digt præ­mie­bord til de gen­nem­gå­en­de mat­cher: Eclectic og pointjagt.

Indi­mel­lem udde­ling af præ­mi­er blev der sun­get, spist, grint, snak­ket og danset.

2015_Dameafslutning_Anni_Toldbod
Anni Tol­bod løb med præ­mi­en for den flotteste/mest kreative/mest sexe­de hat.

Dame­da­gens “æres­præ­mie” den røde put­ter, blev i år givet til Brit­ta Jen­sen, som uan­set vind og vejr har været med alle ons­da­ge gen­nem sæsonen

For­ret­nings­fø­rer
Ulla Gade