Åbne klubmesterskaber 2016 | Brønderslev Golfklub

Åbne klubmesterskaber 2016

Lør­dag den 24. og søn­dag den 25. sep­tem­ber afhold­te Brøn­der­s­lev Gol­f­klub de åbne klub­mester­ska­ber, beg­ge dage var vi til­s­milet af godt vejr. Der blev spil­let tre run­der 2 om lør­da­gen og fina­ler­un­den om søn­da­gen før klub­me­stre­ne kun­ne fin­des og hyldes.

I det pragt­ful­de vejr søn­dag frem­mød­te rig­tig man­ge af klub­bens med­lem­mer for at se den spæn­den­de afslut­ning af mester­ska­ber­ne og resul­ta­ter­ne blev som flg.:

Her­rer:

Klub­me­ster Malt­he Tan­d­rup Laust­sen +3
2. Plad­sen Tobi­as Krog Dals­gaard +4
3. Plad­sen Mor­ten Hede­gaard +4

Damer:

Klub­me­ster  Mat­hil­de Tan­d­rup Laust­sen +53
2. Plad­sen Han­ne Kri­sten­sen +55
3. Plad­sen Mia Niel­sen +73