Resultater fra aldersbetingede klubmesterskaber

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub afhold­te i wee­ken­den den 23. og 24. sep­tem­ber de årli­ge alders­be­stem­te klub­mester­ska­ber. Der blev spil­let i 11 ræk­ker på mester­skabs­ba­nen Rød/Blå. Vej­ret var med os ingen vind og regn, der­for var det også gode resul­ta­ter der blev opnå­et.

For­mand Kir­sten Juel Jen­sen over­rak­te efter­føl­gen­de præ­mi­er, poka­ler og blom­ster til vin­der­ne i de for­skel­li­ge ræk­ker.

Resul­ta­ter­ne blev som flg.

Juni­or damer:

1. plads og klub­me­ster Mat­hil­de Tan­d­rup Laust­sen

Juni­or her­rer:

1. plads og klub­me­ster Fre­de­rik Kjet­trup
2. plads Nico­lai Arent­sen
3. plads Jonas Thy­gaard Laur­sen

Medi­o­rer her­rer:

1. plads og klub­me­ster Malt­he Tan­d­rup Laust­sen
2. plads Tobi­as Krog Dals­gaard
3. plads Nico­lai Søren­sen

Mida­ge damer:

1. plads og klub­me­ster Mia Niel­sen

Mida­ge her­rer:

1. plads og klub­me­ster Mads Hede­gaard
2. plads Tho­mas Ras­mus­sen
3. Plads Kim Gade Ole­sen

Seni­or damer:

1. plads og klub­me­ster Han­ne Kri­sten­sen
2. plads Git­te Rune
3. plads Char­lot­te Kie­ler Schou

Seni­or her­rer:

1. plads og klub­me­ster Hen­rik Gade­berg
2. plads Peter Chri­sti­an­sen
3. plads René Niel­sen

Vete­ran damer:

1. plads og klub­me­ster Ber­rit Sko­v­gaard
2. plads Else­beth Rost­gaard
3. plads Else Lan­ge

Vete­ran her­rer:

1. plads og klub­me­ster Mor­ten Knud­sen
2. plads Kurt Pal­le­sen
3. plads John Poul­sen

Super vete­ran damer:

1. plads og klub­me­ster Kir­sten Juel Jen­sen
2. plads Brit­ta Jen­sen
3. plads Dor­te Tol­strup Simon­sen

Super vete­ran her­rer:

1. plads og klub­me­ster Leif Tol­strup Simon­sen
2. plads Emil Losan­ge
3. plads Bar­ry Nicho­las