Begyn­derwe­e­kend – tag dit køre­kort på en wee­kend

Pro­gram:

Fre­dag 17–19

Lør­dag og søn­dag 9–16

Under for­lø­bet vil du mod­ta­ge 7 timers tek­nisk under­vis­ning i langt spil, ind­spil, bun­ker og put­ting med PGA træ­ner.

Vore men­to­rer går med dig på banen og spil­ler 9 hul­ler lør­dag og søn­dag.

I løbet af wee­ken­den vil du også mod­ta­ge reg­lun­der­vis­ning på banen og kan selv efter­føl­gen­de tage regel­prø­ven hjem­me

Vi glæ­der os til at tage os af dig i klub­ben.

Vel­kom­men hos os

Wee­kend­kur­ser 2020 bli­ver:

7/8 – 9/8  – Hold 1
Sid­ste hold for i år.

Husk tids­punkt fre­dag fra 17 – 19. lør­dag og søn­dag fra 9 – 15.30.

Fel­ter mar­ke­ret med (*) skal udfyl­des