Begyn­derwe­e­kend – tag dit køre­kort på en weekend

Pro­gram:

Lør­dag og søn­dag fra kl. 9–16

Under for­lø­bet vil du mod­ta­ge 7 timers tek­nisk under­vis­ning i langt spil, ind­spil, bun­ker og put­ting med PGA træner.

Vore men­to­rer går med dig på banen og spil­ler 9 hul­ler lør­dag og søndag.

I løbet af wee­ken­den vil du også mod­ta­ge rege­lun­der­vis­ning på banen og kan selv efter­føl­gen­de tage regel­prø­ven hjemme

Vi glæ­der os til at tage os af dig i klubben.

Vel­kom­men I Brøn­der­s­lev Golfklub

Wee­kend­kur­ser 2023:
Hold 1 – 18.- 19. marts –
få plad­ser tilbage
Hold 2 – 1.- 2. april –
få plad­ser tilbage
Hold 3 – 29. – 30. april
Hold 4 – 20. – 21. maj

Hold 5 – 3. – 4. juni
Hold 6 – 19. – 20. august

Fel­ter mar­ke­ret med (*) skal udfyldes

DD/MM/ÅÅÅÅ