Pro­gram 2012Man­dag, den 24 sep­tem­ber 2012 afvik­ler vi mester­sk­ab­s­tur­ne­ring  indi­vi­du­el for mandagsdrenge.

Alle som ønsker at del­ta­ge træk­ker lod om pla­ce­rin­gen på de til­rå­dig­væ­ren­de baner.

Der spil­les  stab­le­ford over 18 huller 

Aktu­el han­di­cap for den enkel­te spil­ler på dagen bruges.

Vin­der er med­lem­met med flest point.

Vin­de­re bli­ver offent­lig­gjort ved stan­ders­ænk­nin­gen man­dag, den 29. okto­ber 2012