Mandagsdrenge | Brønderslev Golfklub

Klub­ben er star­tet i 1990 og som med­lem­mer kan opta­ges mænd over 60 år .

Vi spil­ler hver man­dag, hvor vi mødes i klubhu­set sene­st kl. 8,45 . Vi afvik­ler en mogen­sam­ling og slut­ter med at træk­ke lod om hvem vi spil­ler sam­men med den­ne dag. Vi går ud fra kl. 9,00 på alle 3 sløj­fer. Der er mulig­hed for at til­mel­de sig 9 hul­lers run­de. Vi er pt. 50 med­lem­mer i klubben
Kon­tin­gent udgør kr. 10,00 pr gang vi mødes (uan­set om du kom­mer eller ej). Vi spil­ler hele året, så det bli­ver ca kr. 500 i årlig kon­tin­gent. Vi bru­ger pen­ge­ne til spis­ning, når vi nog­le gan­ge årligt  afvik­ler tur­ne­rin­ger med spis­ning . Vi har også en årlig tur til en anden bane i Nordjylland.

Gæste­spil­le­re er vel­kom­ne til at del­ta­ge. Det koster kr. 20,oo incl. mor­gen­sam­ling. Så kan du selv ople­ve, hvem der er med hos mandagsdrengene. 

Ledel­sen for man­dags­dren­ge er:

Over­me­ster Bjørn Gyland,
Tlf. 98 83 13 16
bjørn.gyland@gmail.com

Kas­se­rer Carl Otto Carlsen,
Tlf. 21 47 86 12
cocarlsen@gmail.com

Brik­me­ster Pal­le Hansen,
Tlf. 98 82 30 82,
palle@normann.me

Hov­me­ster Leif Hansen,
Tlf. 28 93 61 85
leifhansen1940@gmail.com