Årspro­gram 2012 for Mandagsdrenge    
       
      møde­tid
Stan­der­rejs­ning m spisning Man­dag 26. marts 8.30
       
Hul­spil­tur­ne­rin­gen Starter Man­dag 30. april  
       
Var­me Hve­der om morgenen Man­dag   7.maj 8,00
       
Pin­se­turn. m tirs­dag­spi­ger m spisning Tirs­dag 29. maj 8.00
       
Her­re­tur for Man­dags­dren­ge til Mari­a­ger Fjord  Man­dag 11. juni aflyst
m over­nat­ning på Hotel Ame­ri­ka, Hobro tirs­dag 12. juni aflyst
       
Som­mer­tur til Sindal Man­dag 6. august 8,45
 Her­re­tur med over­nat­ning i Hobro  Mandag  20. august  
Fød­sels­dags­tur­ne­ring m spisning Man­dag 3. sep­tem­ber 8,45
       
Års­mester­skab for Mandagsdrenge Man­dag 24. sep­tem­ber 8,45
       
Stan­ders­ænk­ning m spisning Man­dag 29. okto­ber 8,30
       
Jule­kom­sam­men Man­dag 10.december  9,45