DAMEDAGEN 2016   –     Propositioner/spilformer

 

Langt de fle­ste gan­ge spil­ler vi gan­ske almin­de­lig stab­le­ford. Enkel­te gan­ge spil­les slagspil.

Der er altid “tæt­test på fla­get” og Bir­die-bol­de ( og Bir­die fugl til vores nye birdietræ)

Lidt kryd­de­ri som læng­ste dri­ve og putt på run­den med­ta­ges enkel­te gange.

 

Pro­po­si­tio­ner for eclecticspillet
Der spil­les i 3 ræk­ker og kun stab­le­ford point anven­des. Der spil­les eclectic over alle 3 sløjfer.

 

Pointj­agt
Dame­da­gen fører regn­skab over den gen­nem­gå­en­de pointj­agt. Den der får det høje­ste antal stab­le­ford point af samt­li­ge del­ta­ge­re får 25 p der­ef­ter 24 – 23- 22 ……. Er der 2 der har sam­me antal stab­le­ford point, er det den med det lave­ste han­di­cap der får flest point.
Alle der er mødt frem får mindst 1 p.