Til­ba­ge til forsiden

 

Fre­dags­klub­bens afslut­ning afhol­des lør­dag den 11. okto­ber med gun­start kl. 9.00
Vi skal spil­le banen Gul/Gul, det­te på grund af at klub­ben sam­me dag skal afholde
en DGU juni­o­r­tur­ne­ring, og vi vil helst have gunstart.

Mat­ch­fee for del­ta­gel­se er 150,00 kr. som dæk­ker mad og match.

Til­mel­ding skal fore­ta­ges på Gol­f­box under klubturneringer.
Vi håber på at man­ge vil del­ta­ge, da der sam­ti­dig er præ­mieud­de­ling og
det er også her det vil bli­ve offent­lig­gjort hvem der bli­ver årets Fredagsgolfer,
så mød op til en hyg­ge­lig dag.

Med ven­lig hilsen

Iris og Tage