Ansatte | Brønderslev Golfklub

Admi­ni­stra­tion:

Ser­vi­ce Manager
Anders Smedstrup
Tlf. 9882 3281
Mail info@broenderslevgolfklub.dk

Bog­hol­der
Per Taa­gaard
Mail bogholderiet@broenderslevgolfklub.dk

Søren Ørtoft

Bane­per­so­na­le

Chef­gre­en­ke­e­per
Søren Ørskov
Mobil: 20 11 53 06
Email: greenkeeper@broenderslevgolfklub.dk

Værk­sted og greenkeeper
Hen­rik Jensen

Gre­en­ke­e­pe­re
Bri­an Bay Olesen
Rik­ke Sofie Petersen
Char­lot­te Kie­ler Schou

Gre­en­ke­e­pe­re­le­ver
Hen­rik Grave
Kåre Thom­sen

Bane­med­hjæl­per
Niels Chri­sti­an Bal­le Jensen

Café

Lot­te Sletten
For­pag­ter af golfcafen
Tlf.: 98 82 52 83
golfcafe@broenderslevgolfklub.dk

Pro

Head­pro
Mor­ten Hedegaard
Tlf.: 61 26 32 81
post@mortenhedegaard.dk