Admi­ni­stra­tion

For­ret­nings­fø­rer
Ulla Gade

Tlf.: 98 82 32 81
Mobil: 24 87 25 51
ulla@broenderslevgolfklub.dk

Bog­hol­der
Lone Laur­sen
lone@broenderslevgolfklub.dk

Søren Ørtoft

Bane­per­so­na­le

Chef­gre­en­ke­e­per
Søren Ørskov
Mobil: 20 11 53 06

Værk­sted og gre­en­ke­e­per
Hen­rik Jen­sen

Gre­en­ke­e­pe­re
Flem­m­ing Hæstrup

Bri­an Bay Ole­sen

Rik­ke Sofie Peter­sen

Char­lot­te Kie­ler Schou

Café

Lot­te Slet­ten
Dag­lig leder af Gol­fcaféen
Tlf.: 98 82 52 83
golfcafe@broenderslevgolfklub.dk

For­pag­ter
Tho­mas Slet­ten

Pro

Head­pro
Mor­ten Hede­gaard
Tlf.: 61 26 32 81
post@mortenhedegaard.dk