Admi­ni­stra­tion:

Klub­se­kre­tær
Anders Smedstrup
Tlf. 9882 3281
Mail info@broenderslevgolfklub.dk

Bog­hol­der
Per Taa­gaard
Mail bogholderiet@broenderslevgolfklub.dk

Søren Ørtoft

Bane­per­so­na­le

Chef­gre­en­ke­e­per
Søren Ørskov
Mobil: 20 11 53 06

Værk­sted og greenkeeper
Hen­rik Jensen

Gre­en­ke­e­pe­re
Flem­m­ing Hæstrup

Bri­an Bay Olesen

Rik­ke Sofie Petersen

Char­lot­te Kie­ler Schou

Café

Lot­te Sletten
For­pag­ter af golfcafen
Tlf.: 98 82 52 83
golfcafe@broenderslevgolfklub.dk

Pro

Head­pro
Mor­ten Hedegaard
Tlf.: 61 26 32 81
post@mortenhedegaard.dk