Fra sæson 2018 bli­ver der lavet et Fri­vil­lig­heds Udvalg, og nav­ne­ne på de enkel­te del­ta­ge­re anfø­res her på siden.

Klub­ben har behov for fri­vil­li­ge hjæl­pe­re til man­ge opga­ver.

Som fri­vil­lig i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub del­ta­ger du i en årlig Fri­vil­lig­heds­dag, med spil og hyg­ge­ligt samvær. Til­mel­ding til dagen sker via gol­f­box en gang i sep­tem­ber måned. Alle fri­vil­li­ge får besked om dato.

Hver med til at støt­te din klub – bliv fri­vil­lig hjæl­per.

Hent fri­vil­li­g­ud­val­get 2018