Spring til indhold

I Brønderslev Golfklub har vi rigtig mange frivillige til at hjælpe med mange forskellige typer af opgaver.

Det er vi rigtig glade for.

Uden denne store hjælp ville det ikke være muligt at drive vores klub med de aktiviteter og den drift, der er i dag og til de ønsker, vi har for fremtiden.

Vi har heldigvis allerede kortlagt mange medlemmers ønsker og ideer til, hvad de har lyst til at bidrage med. Samtidig har vi fået opfordringer fra medlemmer, som ønsker at hjælpe på den ene eller anden måde og tak for det.

Vi vil meget gerne have opdateret vores “database” af frivillige i klubben, således vi ved, hvilke kompetencer og interesser hver enkelt frivillig besidder og ønsker at bidrage med.

Efter vores bedste opfattelse, handler frivillige og deres arbejde også om at styrke det sociale sammenhold i klubben, hvor samværet om det frivillige arbejde i høj grad styrker dette sammenhold også.

 

”Det skal være hyggeligtog en fornøjelse at være frivillig”

”Et godt kammeratskab”

”Man skal melde sig til det, man synes, man er god til”

”Kompetencer som kan gavne klubben”

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Beskriv din nuværende opgave(r)
Hvilke faglige kompetencer har du? Hvad vil du have interesse i at hjælpe med?
Primær kontakt til personale eller bestyrelse og frivillige til konkrete opgaver. Eks.: fejehold, søhold, skraldehold mm.