seroquel hukommelse arimidex na pct ibuprofen og hjertesygdom ofatumumab fludarabine cyclophosphamide ibuprofen ammer

Nyheder

Referat af konstitueringsmøde d. 3 april 2017

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

Formand Kirsten Juel Jensen
Næstformand Christian Grande
Kasserer Jens Skibsted
Baneudvalgsformand Ole Ravnslund
Klubhusansvarlig Jens Jørn Krog Jensen
Serviceansvarlig Gitte Rune
Sportsansvarlig Tage Nielsen

Sponsor- og kommunikationsopgaver varetages midlertidigt af formand og næstformand, men der skal findes og etableres udvalg, der kan varetage områderne i højere grad end hidtil.

Virksomhedsplanen vil snarest blive ændret i overensstemmelse hermed.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Juel Jensen
Formand
Brønderslev Golfklub