prandin generic name imodium plus køb asacol fertilitet betapace af dosage prandin weight loss

Kaninklubben

Program for sæsonen 2017

Der er turnering i kaninklubben hver tirsdag fra kl. 16.30-17.30
Første spilledag: den 28. marts
Sidste spilledag: den 3. oktober
Følgende tirsdage: den 20. juni og 3. oktober vil der være kaninturnering med gunstart, d.v.s. at alle spillere starter ud samtidig fordelt på banens 9 huller på dagens bane. Efterfølgende er der spisning og præmieoverrækkelse for dagens turnering. Program for disse 2 arrangementer vil komme på opslagstavlen i klubhuset ved indgangsdøren i kælderen, og der er tilmelding i golfbox

Kaninklubben
Der spilles hver tirsdag:
Dagens bane (9 huller): Forbeholdt kaninklubben mellem kl. 16.30 – 17.30
Hvid sløjfe: Fortrinsret mellem kl. 16.30 – 17.30

Kaninklubben er stedet, hvor alle nybegyndere gør deres første erfaringer med golfspillet og får deres første berøring med klublivet i Brønderslev Golfklub. Alle prøvemedlemmer er tilmeldt via golfbox.

For øvrige er der tilmelding via turnering på golfbox og senest om tirsdagen kl. 1200
Det koster 10 kr. pr. gang at deltage i kaninklubbens turneringer, men 30 kr. når der er gunstart til indkøb af præmier.

Retningslinjer for prøvemedlemmer
Prøvemedlemsskab
Nybegyndere optages som prøvemedlem i 2 måneder
Prisen er kr. 995,- som betales ved tilmelding.
Prøvemedlemskabet omfatter:

 • 4 gruppetræninger og 2 individuelle lektioner med klubbens træner
 • Lån af golfkøller til træning
 • Fri adgang til træning på alle træningsfaciliteter
 • Fri adgang til spil på Pay & Play bane (hvid sløjfe) i de 2 mdr. prøvemedlemskabet varer
 • Adgang på alle sløjfer ifølge med en rutineret spiller og medlem af klubben min. HCP 54
 • Fri adgang til klubhus og øvrige faciliteter
 • Turnering i Kaninklubben hver tirsdag fra kl. 16.30 samt regelinstruktion og fælles hyggeligt samvær

Efterfølgende er kort beskrevet, hvordan du bliver en del af Brønderslev Golfklub, og hvordan du opnår ret til selvstændigt spil.

Den grundlæggende undervisning får du hos klubbens træner. Du er fast tilmeldt kaninklubbens turneringer og regelundervisning og skal selv melde fra via golfbox.
Handicapregulering foregår til Kaninklubbens turneringer. Også private runder vil være tællende, såfremt din markør er en rutineret spiller og medlem af golfklubben. Scorekortet skal afleveres i kaninklubben, gerne i postkassen for begyndere i kælderen.

Regelundervisning:
I løbet af dit prøvemedlemsskab skal du deltage i kaninklubbens praktiske regelundervisning, som foregår på banen. Efterfølgende skal du tage regelprøven på www.golf.dk/regelproeve. Der tilbydes også teoretiske undervisning i kaninklubben efter behov.
Som prøvemedlem får du et eksemplar af “Golf i tegninger og bobler”, som du kan bruge til selvstudium og støtte i undervisningen.

Afsluttende Banegodkendelse:
For at opnå den endelige banegodkendelse skal følgende være opfyldt:

 • Den praktiske undervisning hos træneren skal være gennemført og godkendt
 • Du skal bestå regelprøven
 • Dit hcp. skal være på 54 eller derunder
 • Banegodkendelse kan finde sted 3. gang sammen med et medlem af begynderudvalget.

Ved den afsluttende prøve skal du vise, at du har opnået tilstrækkelig rutine i og viden om golfspillet, golfregler i praksis og ikke mindst god opførsel på banen.

Efter den endelige banegodkendelse og indmeldelse i Brønderslev Golfklub får du udleveret DGU-kort og bagmærke.
Du kan herefter benytte hele banen, men vi håber, du stadigvæk vil deltage i kaninklubbens turneringer om tirsdagen for således at blive integreret i golfklubbens sociale liv. Samtidig får du mulighed for at deltage i de forskellige ugedagsklubber, samt spille med i klubbens øvrige turneringer.

Kaninklubbens bestyrelse:

Minna Krog Fynsk (formand)    29 90 66 54
Britta Berg    40 40 33 78
Inger Poulsen    98 82 11 07
Klaus Behncke    30 26 07 32
Morten Hedegaard (træner)    61 26 32 81

Vi glæder os til af tage os af dig og får dig med i fællesskabet i Brønderslev Golfklub!