hvad er cytotec ibuprofen indlægsseddel rosuvastatin ezetimibe interaction aripiprazole lundbeck azathioprine ild

Arkiv

Referat af medlemsmøde den 4. februar i klubhuset

Tak for den store opbakning fra medlemmerne – vi var over 100 deltagere, hvoraf de ca. 70 spiste inden mødets start. Denne opbakning er så vigtig i en klub, og sikke en start for vor nye kok – Rasmus og hans medhjælper Christian. De lavede både god mad før mødet…

Medlemsmøde den 4. februar kl. 19:00

Godt nyt år – velkommen til sæson 2015 i Brønderslev Golfklub. Vi starter den ny sæson allerede den 4. februar med et medlemsmøde, hvor vi håber på stor opbakning fra vore medlemmer, idet der er vigtige punkter på dagsordenen. Før jul orienterede vi om det samarbejde, der er etableret med…

Orientering fra bestyrelsesmøde afholdt d. 11. dec. 2014

Fra årets sidste planlagte bestyrelsesmøde skal der alene refereres om den afsluttende drøftelse omkring budget for 2015 og forhold, der påvirker dette. Ingen må være i tvivl om vanskelighederne med at udarbejde et budget, der er baseret på faldende og i bedste fald stagnerende kontingentindtægter samt stigende udgifter ved opretholdelsen…

Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 18. nov. 2014

Forretningsudvalget orienterede om de igangværende drøftelser og forberedelser til forhandlinger med ansøgere til det ledige job som bestyrer af cafeen. Der har været vist pæn interesse for jobbet og udvalget ser med optimisme på en snarlig afgørelse. Målsætningen er at få ansat en person, der er klar til videreføre det…

Ansættelse af cafebestyrer

Selv om nyheden er ved at brede sig i klubben, skal der med nærværende orienteres bredt om, at Brønderslev Golfklub har skrevet ansættelseskontrakt med en ny kok. Bestyrelsen har med glæde noteret sig den store interesse, der har været for det det ledige job og er glade for nu at…

Orientering fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 14. okt. 2014

Et omfattende punkt på dagens møde var naturligvis situationen i golfcafeen efter modtagelse af opsigelsen fra Thomas Sletten. Klubbens ansættelsesaftale med Thomas har hvert år været til genforhandling i september måned. Denne forhandling blev imidlertid i år afbrudt, da klubben modtog en opsigelse fra Thomas med virkning pr. ultimo okt….

Resultater fra Roeturnering

Brønderslev golfklub har søndag den 5. oktober afholdt den traditionelle Roeturnering som Brønderslev Golfklub er kendt for i hele Danmark. Mange syntes nok vi er nogle skøre Vendelboere, men det er en virkelig sjov dag hvor flaget er skiftet ud med en roe. Anledningen til vi spiller roe-turnering er et…

Resultater fra klubmesterskaber

Brønderslev golfklub har i weekenden afviklet de traditionelle klubmesterskaber. De åbne klubmesterskaber afvikles over 36 huller lørdag, hvoraf de sidste 18 huller er fra backtee og 18 huller søndag. De aldersbestemte klubmesterskaber afvikles over 18 huller lørdag og 18 huller søndag. Turneringen blev afviklet i tørvejr, men meget blæsende, så…

Referat af medlemsmøde den 22. september 2014

Formanden – Ove Pedersen – bød velkommen og orienterede bl.a. om, at byggeriet af udslagshuset var færdigt, og at omkostningen blev holdt indenfor budget på kr. 250.000. Den samlede pris androg kr. 500.000 – inklusive porte, men både tilskud, sponsorater, frivillige hjælpere og marathongolferne har gjort, at byggeriet blev holdt…

“Spøgelser” i udslagshuset

Vi har desværre måttet konstatere at en eller flere personer har fjernet dele af nedløbsrøret fra tagrenderne på det nye udslagshus. Resultatet er at tagvandet i flere dage er sendt direkte ned på flisebelægningen under tagrenderne. Det er uforståeligt at personer ønsker at ødelægge på denne måde – vi sørger…